PRESS: Qartal 05

TÉMA Q. Udržitelnost v galerii - JEDINOU PODMÍNKOU JE, ŽE TO ZŮSTANE V KULTURNÍM PROVOZU
(Tomáš Hrůza) a NEKLÁST PODMÍNKY OD STOLU (Jiří Sulženko) - odkaz na články zde