o nás

„Umění je o sdílení a napojení, ne o vytváření individuálních skládek. Recyklujeme nápady, témata a vize a myslím si, že bychom měli stejně zacházet i s fyzickým materiálem.“

Eva Koťátková

❯ english

V New Yorku funguje Materials for the Arts, v Leedsu Centre of Creative Reuse a na pražském Žižkově od léta 2021 art re use
Projekt vznikl z naléhavé poptávky galerijního a uměleckého provozu.

Svépomocí řešíme současně dva dlouhodobé problémy kulturního provozu:
- kam s aktuálně nepotřebným materiálem ze skončených projektů
- a nedostatečné materiálové zázemí pro tvorbu.

Cílem společné aktivity spolků ArtMap a Skutek je vytvořit hlavní komunikační bod v recyklaci, distribuci a transformaci neužitečného galerijního a výtvarného materiálu na užitečný. Základním přínosem je soustředit na jedno místo snahy jednotlivců a institucí, usilujících o zodpovědný přístup k surovinám. Vedle materiálové zázemí pro tvorbu a výstavní činnost má i svou nezanedbatelnou funkci ekologickou a edukativní.

 
Viktor Švolík a Jan Vincenec (skladníci), foto: Miro Švolík
 
Sklad nabízí umělcům, galeriím, divadlům, studentům, neziskovým a veřejně prospěšným projektům materiálové i nástrojové zázemí k tvorbě, včetně „know-how“ podpory a inspirace. Nabízíme zdarma materiál pro tvorbu. Jedinou podmínkou je návrat darovaného materiálu zpět do kulturního provozu. Aktuálně dostupný materiál najdete na stránce material, kde si jej můžete objednat a telefonicky domluvíme čas předání.
 
Zároveň poskytujeme kulturním institucím, firmám i uměleckým školám pomoc se smysluplnou recyklací užitého a aktuálně nepotřebného materiálu, který sami nemohou déle skladovat. Nejen zahálející, ale hlavně překážející materiál, který by jinak putoval na skládku. Kulturní provoz i komerce nestojí před rozhodnutím nechat si jej na později nebo ho vyhodit, ale jak se ho rychle zbavit. Malé galerie sklady nemají a velké instituce realizují tak rozsáhlé instalace, že by si na uskladnění materiálu musely pronajímat nový objekt. Ve výrobě nebo u filmové produkce problém s množstvím materiálu jen roste a pak se k nám dostane skutečně cenný materiál, který nemají šanci přeprodat ani rozdat a museli by ho proste zlikvidovat. Skončila výstava, instalace, natáčení, představení nebo jen uklízíte ve skladu? Zavolejte a domluvíme předání. Takto zachráněný materiál cíleně redistribuujeme zdarma zpět do kulturního provozu. Následné využití dokumentuje stránka realizace.
 
Od června 2021 máme k dispozici objekt bývalé autodílny, který za zvýhodněný nájem projetu poskytla MČ Praha 3 a nyní budujeme síť skladů po celé České republice. Za 2 roky provozu od oficiálního otevření skladu 21. září 2021 jsme rozdali přes tisíc položek, celkem více než 50 tun materiálu. Statistika ke stažení zde.
 
Nabídka i poptávka je od počátku neuvěřitelná. Původní portfolio uživatelů z galerijního prostředí zásadně rozšířili filmové produkce, divadelní scéna a také první komerční subjekty. Co nerozdáme zpět do galerií a divadel, putuje do uměleckých škol a na veřejně prospěšné projekty.
 
Zakladatelé projektu: Jiří Ptáček (Spolek SKUTEK), Jan Vincenec (art re use) a Tomáš Hrůza (Artmap), foto: art re use

 

Skladu uměleckého materiálu za odvoz je společným projektem:

spolku ArtMap,
který je denně aktualizovaným rozcestníkem pro současné umění a provozovatelem skladu.
Fakturační údaje: Artmap, z. s.
Vojtěšská 196/18, 110 00 Praha 1
IČ: 22906339, DIČ: CZ22906339

a spolku Skutek,
od nějž vzešla myšlenka skladu a který je zároveň autorem úspěšně probíhajícího projektu fb profesní skupiny „Umělecký materiál za odvoz“, tedy jakési virtuální matrice tohoto záměru.
Z programového prohlášení spolku: "Stavíme na vzájemné svépomoci v rámci umělecké obce a společenské solidaritě. Myslíme, že naše problémy musíme pojmenovat my a pak prosazovat jejich řešení ve veřejné debatě. Musíme vytvářet vlastní nástroje ke zlepšení pracovních, životních a tvůrčích podmínek těch, kteří působí na poli výtvarného umění i v jeho nejbližším sousedství."

 

Partneři projektu:

MČ Praha 3
Žižkovská radnice nám za zvýhodněný nájem poskytla objekt bývalé autodílny v Chlumově 8, který v posledních letech sloužil jen příležitostně, jako sklad volebních uren a masopustních masek. Také v oživení domu a napojení na veřejné sítě vodovodu, kanalizace a elektřiny je nám zásadním parťákem a partnerem. Společně usilujeme i o zpřístupnění zahrady, kterou s úřadem a budoucí školou sdílíme, široké veřejnosti k plánovaným workshopům nebo jen k odpočinku uvnitř městské zástavby.

Re-use Federace a Kabinet CB
Federace nábytkových bank a reuse center je pro nás zásadním patrnerem ve sdílení zkušeností a komunikaci s orgány státní správy v oblasti legislativy. Je největším sdružením nábytkových bank a reuse center působících v České republice, společensky a enviromentálně prospěšných organizací, které pomáhají předcházet vzniku komunálního odpadu. Kabinet CB je sociální podnik a re-use centrum v Českých Budějovicích. Naše první regionální pobočka ke svozu a výdeji neužitečného materiálu z oblasti jižních Čech.

Magistrát HMP a GHMP
Pražský magistrát nám od počátku pomáhá vytvořit širokou síť spolupráce na platformě vlastních příspěvkových organizací a kulturních aktérů zabývajících se současným uměním a recyklací, jako je tradičně GHMP nebo letos městem zřízená Nábytková banka Praha. Na start projektu, který budujeme jen z vlastních zdrojů a s pomocí dobrovolníků a fanoušků, poskytl i první účelovou dotaci.

shoptet
IT služba, která nám za zvýhodněných podmínek poskytuje platformu pro náš internetový sklad materiálu.

Planet A Collective
Společně hledáme cesty k efektivní redistribuci materiálu z filmových produkcí. Planet A Collective je specializovaná poradenská společnost, která se zaměřuje na podporu udržitelného chování při realizaci eventů a ve filmovém průmyslu. Snažíme se vytvořit prostředí, ve kterém je udržitelnost běžnou rutinou pro všechny zúčastněné strany a ne pouze prázdnou frází.

 

Spolupracující subjekty:

(darovali zahálející materiál nebo i jinak podpořili náš projekt)
 

 

a spousty dobrovolníků i fanoušků.

Děkujeme,
Vaše art re use.