Město jako učebnice

Cyklus mimoškolních kreativních workshopů na téma recyklace ve výtvarném umění. Vedle seznámení s provozem art re use a příklady z umělecké tvorby si děti samy vyzkoušely tvorbu z recyklovaného, aktuálně dostupného materiálu. V rámci většího cyklu projektu Město jako učebnice děti vytvářeli koláže na dibondových tiscích architektury, darovaných Fragner gallery.

 

Reportáž z 1. dílny (24. května):

 

Reportáž z 2. dílny (27. května):

 

Následující dílna proběhla 7. června.

 

Děkujeme za skvělou spolupráci týmu Město jako učebnice.