Získali jsme prostory skladu

Na počátku roku 2021 oslovila radnice MČ Praha 3 spolek ArtMap s nabídkou nevyužívaných prostorů pro umělecké projekty. To bylo prvním impulzem pro realizaci letitého nápadu spolku Skutek na zřízení Skladu uměleckého materiálu za odvoz.
V dubnu Rada MČ záměr schválila a od července máme k dispozici sklad v Chlumově 8. Tajemná a často zavřená bývalá autodílna sloužila ke skladování volebních uren a masopustních masek. Přitom jde o pěkný prostor s přístupem z ulice. Objekt byl již dávno odpojen od veřejných sítí vody, elektriky i kanalizace a nyní intenzivně pracujeme na jeho oživení, aby mohl už od září sloužit svému novému účelu.

 

Součástí objektu je i bujná zahrada, kterou sdílíme s radnicí a budoucí školou. Pracujeme na jejím zpřístupnění jak z objektu skladu, tak dvorany radnice, aby mohla být využívána veřejností. V logice našeho záměru zde chceme do budoucna pořádat i doprovodný program sdílených dílen.