REALIZACE: Inspiromat 2.0 UMPRUM

Níké Samothrácká, vítězka recyklace a patronka žižkovského skladu, si díky studentům UMPRUM vyšla na ples: Inspiromat 2.0 UMPRUM (foto: Lukáš Hlavín, video: Mai Tran, Jáchym Štulíř, konferenciéři: Jakub Bachorík, Mikuláš Suchý). 

Největší akcí letošního března byla inspiromatická akce, přehlídka maškar, hudebníků a umělců života i tance. Pod střechou i na střeše technologického centra Mikulandská uběhlo šest hodin intenzivního veselí jako záblesk inspirace, jehož střípky vám v krátkém příspěvku přinášíme. V kostýmech na téma ALTEREGO byl společnými akademickými silami opět zapálen oheň inspirace. Jeho plameny provázely večerem všechny bez rozdílu genderu, barvy pleti, státní příslušnosti, náboženství, stavu a jiných ctností a neřestí. Nikdo z přítomných neváhal projevit své vnitřní dítě!

Únos Níké, foto: Lukáš Hlavín

 

Ples a návrat z večírku, foto: Lukáš Hlavín & Hannah Palamarchuk

 Děkujeme, Vaše art re use.