PRESS: Love Planet časopisu WHAT

V říjnovém tištěném vydání časopisu What (č. 46), který se zaměřuje na udržitelnost, představily v rubrice Love Planet projekt art re use.

S ideou přišel spolek Skutek, žižkovský sklad provozuje Artmap a duší projektu je Jan Vincenec. Společným cílem je vytvořit hlavní komunikační bod v recyklaci, distribuci a transformaci neužitečného výtvarného a galerijního materiálu na užitečný. Projekt art re use vznikl z dlouhodobé poptávky galerií a řeší zároveň dva aktuální problémy kulturního provozu: nedostatečné materiálové zázemí pro tvorbu a kam s tím, co už není potřeba. Slouží studentům umění i velkým kulturním institucím.

 „Nabídka i poptávka je neuvěřitelná. Za dva roky činnosti jsme zachránili a rozdali na novou tvorbu více než 50 tun materiálu. Je to práce snů. Děkují vám dárci i obdarovaní. Likvidace materiálu, hlavně z komerce, filmu nebo velkých projektů, je nákladná a my zdarma zajistíme cílenou a rychlou redistribuci do kulturního provozu,“ říká Jan Vincenec. Vše k objednání zdarma v e-shopu artreuse.cz, pod jedinou podmínkou: návrat materiálu do kulturního provozu.