PRESS: Odpadové fórum

TÉMA: Umění je o sdílení - WASTE MANAGEMENT FORUM - Odborný měsíčník pro průmyslovou a komunální ekologii je vydáván od roku 2000. Článek je součástí květnového čísla tištěného časopisu