Exkurze a prezentace

Edukační činnost, rezentace projektu a pořádání pravidelných exkurzí pro veřejnost je důležitou součástí činnosti art re use. 

Projekt art re use vznikl z dlouhodobé poptávky kulturního provozu ale ne náhodou právě v roce 2021. Je sice náhoda, že Žižkovská radnice právě poptávala Artmapu s nabídkou kulturního využití dočasně prázdné budovy, ale společenská situace se právě tento rok zlomila i na státní úrovni na stranu recyklace. Jsou tu dlouholeté iniciativy, které prošlapávali cestu reuse ekonomice ale až v roce 2021 vzniká Nábytková banka Praha (leden 21), Reuse Plzeň (červenec 21), Reuse Ostrava (září 21) a další. S průkopníky recyklační politiky jako Reuse Federace nebo Praha cirkulární dnes úzce spolupracujeme a koordinujeme společný postup v otázkách legislativy a sdílíme zkušenosti z provozu. Díky dlouholeté práci podobných spolků a navázaných firem i jednotlivců se podařilo vytvořit živou komunitu sdílející myšlenky předcházení vzniku odpadu nebo smysluplného nakládání s ním. Výsledkem takové úzké spolupráce je i cyklus exkurzí a navazujících workshopů a prezentací.

Ve fotografiích exkurze Prahy cirkulární z 24. 2. 2022, Trash Hero (uklízíme, vzděláváme, měníme) a Rytmus ops (podporujeme lidi se zdravotním postižením v aktivním začleňování do života)  z 31. 5. 2022, Infocentra Praha 3 z 10. 10. 2022, opět Praha cirkulární s Trvale udržitelnou domácností (wastemanka) z 30. 11. 2022Právě Teď! O.p.s. (posláním Právě teď! o.p.s. je změna vnímání problematiky stáří a stárnutí) z 11. 1. 2023. Další exkurze s Elpidou (s cílem pomáhat seniorům stát se samozřejmou, sebevědomou a respektovanou součástí společnosti) 7. 3. 2023, serie workshopů s žižkovskou aktivitou Město jako učebnice (s cílem nadchnout i nasměřovat mladé účastníky k humanitním a kreativním disciplínám) 24 a 27. 5. a 7. 6. 2023 a nebo exkurze tvůrčí dílny MUDDUM (komunitní umělecký prostor na Praze 7) 9. 8. 2023 a dětí z DDM hl. m. Prahy - Karlínské spektrum  23. 8. 2023.

Vedle exkurzí pořádáme ve skladu a na přilehlé zahradě vnitrobloku také otevřené dny pro veřejnost. Je to příležitost oslovit i sousedy, kteří se o problematiku recyklace dosud nezajímali a jsou jen zvědaví, co vlastně art re use dělá. Na fotografiích několik takových open days včetně navazujících workshopů, které pořádáme i mimo naše prostory. Konkrétně ukázka z prezentace projektu v prostoru Olga "Kreativní swap" strašnického spolku bubahof nebo naše účast na letošním žižkovském Zažít město jinak.

 

Další prezentace najdete v kapitole Média:

8. ročník konference Předcházení vzniku odpadů se uskutečnil 25. října 2022, prezentace projektu

ArtZóna ČT, 21. června 2022, Fenomén art re use

Odpadové Fórim, 29. duben 2022, Umění je o sdílení, Jan Vincenec

Radio Wave, 6. dubna 2022, Ondřej Šebestík, Zachránit a cíleně distribuovat. Žižkovský art re use je přestupní stanicí výtvarného materiálu

Qartal 05, 31. březen 2022, TÉMA Q. Udržitelnost v galerii, Tomáš Hrůza, Jiří Sulženko

a kompletní přehled v kapitole Press

 

Zúčastnili jsme se také panelové diskuze Environmentální den AMU (11. 10. 2022): Panelová diskuze na téma Úspory a udržitelnost v současném uměleckém provozu, hosté Tomáš Vaněk, Jan Press, Vladimír 518,, Jiří Ptáček (art re use), Michaela Rýgrová. Moderace: Vojtěch Klinger

 

Speciální kapitolou jsou pro nás Žižkovské mezidvorky, kterých jsme se zúčastnili již podruhé. Je to takové žižkovské Zažít město jinak. Speciálně pro nás jsou ZM od počítku vyjímečné tím, že jsme v rámci spolupráce s radnicí MČ Praha 3, otevřeli veřejnosti vnitroblok úřadu, školy a nevyužívané autodílny. Po desítkách let mohou dnes lidé projít z Chlumovy ulice, zahradou art re use a vnitroblokem na úřad a vyjít v ulici Lipanské. Fotografie z letošního ročníku který proběhl 21. 5. 2022. Reprtáž z letošního ročníku najdete v článku Žižkoveké mezidvorky 2022.

 Exkurze z Art Space Muddum (dětská tvůrčí dílna na téma Švankmajer).

Exkurze z DDM hl. m. Prahy - Karlínské spektrum

Jednu z komentovaných prohlídek skladů art re use natočila WASTEnANKA do seriálu BEZodpadová okénka a její video můžete zhlédnout zde: